Späť

Chodník Drevenou Architektúrou

Chodník Drevenou Architektúrou

Kościół w Bodakach
Nádherné kostolíky, štíhle cerkvi, úžasné dvory, elegantné vily a jednoduché, ale malebné chaty... Všetko z dreva. Práve takéto neopakovateľné objekty je možné vidieť na Chodníku Drevenou Architektúrou.

Tento chodník v malopoľskom vojvodstve je dlhý viac ako 1500 km a zahŕňa 255 rôznych budov a skupín zástavby. K najznámejším patria samozrejme tie, ktoré sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – kostoly v Binarowej, Dębne Podhalańskom, Lipnicy Murowanej a Sękowej. Je to však iba maličký výňatok zo zoznamu vzácnych objektov nachádzajúcich sa na malopoľskom chodníku. Treba mať na pamäti, že pamiatková drevená architektúra, neodlučiteľný prvok poľskej krajiny, sa najlepšie zachovala v Malopoľsku. Nádherne sa prispôsobuje k tunajšiemu okoliu – k zeleným dolinám, malebným pahorkom alebo úžasným horským štítom.
Všetky objekty na Chodníku drevenou architektúrou sú označené tabuľami a príjazd k nim vyznačujú dopravné značky. Od mája do septembra v rámci projektu „Otvorený chodník drevenou architektúrou“ sú niektoré kostoly a cerkvi návštevníkom sprístupnené. Je to neopakovateľná príležitosť, aby ste si poyreli to, čo je vo väčšine nedosiahnuteľné.
 

 

 

Prehrať Prehrať

Súvisiace príspevky